Overmateriale: 80% modal, 20% polyester Materiale: Jersey Vedlikeholdsråd: Maskinvask på 40°C, Kan ikke tørkes i tørketrommel
Neglisjé KURZARM SLEEP DREAM Skiny SLEEPSHIRT qwX1PSF Neglisjé KURZARM SLEEP DREAM Skiny SLEEPSHIRT qwX1PSF Neglisjé KURZARM SLEEP DREAM Skiny SLEEPSHIRT qwX1PSF Neglisjé KURZARM SLEEP DREAM Skiny SLEEPSHIRT qwX1PSF Neglisjé KURZARM SLEEP DREAM Skiny SLEEPSHIRT qwX1PSF

Home » Ukategorisert » Kan et veiledningsgrunnlag være ødeleggende for veiledningen?

Siste kommentarer

Kan et veiledningsgrunnlag være ødeleggende for veiledningen?

For at man skal få mest mulig ut av en veiledningssamtale er det fornuftig at man avtaler at veisøker skal formulere et veiledningsgrunnlag. Det gjør det lettere for både veileder og veisøker å være forberedt. Veiledningsgrunnlaget skal gi veilederen muligheter til å tenke igjennom det veiledningen skal dreie seg om, ut fra det veisøker selv ønsker veiledning om (Lauvås & Handal, 2014, s. 223).

Faren med et veiledningsgrunnlag er at veileder får en større mulighet til å forberede seg, noe som kan være destruktiv for de levende faktorene i veiledning som fører til læring. Veileder kan bli for opptatt av den rammen som grunnlaget setter og lar seg ikke bevege ut av det. Veiledningen kan da lett bli mer rådgivning, maktbalansen endres og man bli mer ekspert som sitter med de riktige løsningene (Lauvås & Handal, 2014, s. 221). Dette kan være hemmende for samtalens dynamikk, læreprosessen, og relasjonen mellom veileder og veisøker. En skal huske på at det er ikke veilederen som skal finne svarene og rådene.

For at man skal oppnå den gode veiledningssamtalen er det derfor bedre om man kan se på veiledningsgrunnlag som et hjelpemiddel. Et utkast som danner grunnlaget for en samtale. Da kan veiledningen bli mer naturlig (Lauvås & Handal, 2014, s. 223). Da unngår man at man selv har laget en plan eller en fast tanke om hvordan denne veiledningen skal utforme seg og i verste fall sitte med løsningene før veiledningen er startet.

En generell regel bør derfor være at det er viktigere at det foreligger et veiledningsgrunnlag, enn å stille krav om bestemte måter å utforme det på. Forskjellige veisøkere bør få lov til å formulere seg på forskjellige måter. Veiledningsgrunnlaget vil gi viktig informasjon og veileder må ta i bruk sine verktøy for å håndtere det som oppstår i veiledningen som veisøkers veiledningsbehov. Etter forberedelsen bør man heller kaste seg inn i samtalen og la seg styre mer av dynamikken og det som skjer i øyeblikket, enn av sine notater (Lauvås & Handal, 2014, s. 223).

Lauvås, P., Handal, G. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori (3.utg). Oslo: Cappelen Damm akademisk.


2 kommentarer

 1. Jeg må si meg delvis enig med det som skrives her. Jeg erfarte under en veiledning nylig at et veiledningsgrunnlag ble mer som en litt “tyngende oppgave” for meg som veileder. Det var en utfordrende problemstilling, og jeg fikk for meg at jeg måtte da komme fram til noen gode løsninger FØR veiledningen skulle finne sted. Dette har jo sikkert noe med at jeg er uerfaren innenfor profesjonell veiledning, og at jeg er vant til å måtte komme med løsninger av problemer på jobben. En annen ting var at jeg ble veldig opphengt i å bruke noe av verktøyet vi har lært. Begge disse tingene sammen, tror jeg, gjorde at jeg ikke helt klarte å holde fokus på det som veisøker sa og mente.

 2. Det er en svært relevant problemstilling du beskriver. Det å utarbeide veiledningsgrunnlag har jeg vært vant med både som student ved grunnutdanningen og som veileder for studenter senere. Veiledningsgrunnlaget er et notat som veisøker skal skrive på forhånd og gi til veileder (Lauvås & Handal, 2014, s. 208).

  De veiledningsgrunnlagene jeg har fått har vært av ulik karakter. De gode veiledningsgrunnlagene har gjort det enklere å forberede seg til veiledningen. Gjennom veiledningsgrunnlaget må veisøker begrunne og klargjøre gjennom sin egen refleksjon. Dette gir god ramme for veiledningssamtalen.

  Jeg er enig med deg at veiledningsgrunnlaget bør oppfordres til å være et hjelpemiddel for både veisøker og veileder i en veiledningssamtale (Lauvås et al, 2014, s 223). Det at veisøker har forberedt seg gjennom å formulere spørsmål, beskrive utfordringer og selv ha noen forslag på løsninger, gir en god ramme for veiledningssamtalen. Veisøker viser gjennom et veiledningsgrunnlag at man har gjort seg noen refleksjoner på ulike måter å løse den utfordringen man står overfor. Veisøker skal i sitt veiledningsgrunnlag ytre seg om hvordan om hvordan veisøker tenker å forholde seg til det som skal gjøres eller skje (Lauvås et al., 2014, s. 208). Det er nettopp dette man som veileder skal bygge videre på under veiledningen. I en veiledningssamtale skal det ikke være en drakamp om å vinne eller forhandle seg fram til en enighet, men derimot at veisøker skal stimuleres til en faglig og personlig utvikling (Eide, Grelland, Kristiansen, Sævareid & Aasland, 2008, s.28).

  Du skriver at veileder kan bli for opptatt av den rammen som grunnlaget setter og ikke lar seg bevege ut av rammen. Som veileder er det absolutt lett å la seg bevege seg utenfor rammene hvis man ikke har noen form for veiledningsgrunnlag. Det har selvsagt en betydning av hva slags veiledning dette er, men jeg erfarer at disse rammene i veiledningsgrunnlaget er tilstrekkelig som utgangspunkt for veiledningen og man klarer å holde dialogen og samtalen i gang.

  Skiny DREAM SLEEPSHIRT KURZARM SLEEP Neglisjé Ut i fra min erfaring opplever jeg at veisøkers mål i veiledningen er å få bekreftet sine løsninger og refleksjoner som reelle. For å få tak i nettopp dette, vil veiledningsgrunnlag være avgjørende for en god veiledningssamtale. Veiledning skal gi veisøker ny innsikt og forståelse knyttet til de spørsmålene og utfordringene veiledningen fokuserer på (Eide et al., 2008, s. 28).

  Litteratur:
  Eide, S. B., Grelland, H. H, Kristiansen, A., Sævareid, H. I. & Aasland, D. G. (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk (1.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
  Lauvås, P. & Handal, G. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

HIGH Sommerkjole Warehouse HIGH Sommerkjole Warehouse DRESS Warehouse NECK DRESS NECK HIGH Sommerkjole HIGH Warehouse DRESS NECK qg4wxEE