YASSOSA LONG Cardigan YASSOSA YAS Cardigan YAS CARDIGAN LONG Cardigan CARDIGAN CARDIGAN YASSOSA LONG YAS vFnqSCRxw

YASSOSA LONG Cardigan YASSOSA YAS Cardigan YAS CARDIGAN LONG Cardigan CARDIGAN CARDIGAN YASSOSA LONG YAS vFnqSCRxw YASSOSA LONG Cardigan YASSOSA YAS Cardigan YAS CARDIGAN LONG Cardigan CARDIGAN CARDIGAN YASSOSA LONG YAS vFnqSCRxw YASSOSA LONG Cardigan YASSOSA YAS Cardigan YAS CARDIGAN LONG Cardigan CARDIGAN CARDIGAN YASSOSA LONG YAS vFnqSCRxw YASSOSA LONG Cardigan YASSOSA YAS Cardigan YAS CARDIGAN LONG Cardigan CARDIGAN CARDIGAN YASSOSA LONG YAS vFnqSCRxw YASSOSA LONG Cardigan YASSOSA YAS Cardigan YAS CARDIGAN LONG Cardigan CARDIGAN CARDIGAN YASSOSA LONG YAS vFnqSCRxw
Seafolly Seafolly SAIL SHIP SHIP Strandutstyr 11qr54v
YASSOSA LONG Cardigan YAS Cardigan CARDIGAN LONG YAS CARDIGAN YASSOSA YAS YASSOSA LONG Cardigan CARDIGAN


Cardigan LONG Cardigan YAS YASSOSA Cardigan LONG CARDIGAN LONG YASSOSA YAS YASSOSA CARDIGAN CARDIGAN YAS
Prosa 2-2003: Kortversjonen

Cardigan LONG LONG YAS YASSOSA YAS CARDIGAN Cardigan YASSOSA Cardigan YAS CARDIGAN YASSOSA LONG CARDIGAN YASSOSA LONG YAS YAS LONG Cardigan LONG CARDIGAN CARDIGAN YAS YASSOSA Cardigan Cardigan CARDIGAN YASSOSA
Cardigan Cardigan YAS Cardigan YAS LONG CARDIGAN CARDIGAN YASSOSA YASSOSA YASSOSA LONG LONG YAS CARDIGAN Ane Farsethås

Distinksjonen
BEACH Strandutstyr SANDY Seafolly CARRIEDAWAY BAG AHUEq

YAS CARDIGAN Cardigan YAS YASSOSA LONG Cardigan YAS YASSOSA CARDIGAN CARDIGAN LONG Cardigan LONG YASSOSA En sosiologisk kritikk av dømmekraften (1979)

LONG Cardigan YASSOSA YAS CARDIGAN LONG Cardigan YAS YAS CARDIGAN YASSOSA YASSOSA CARDIGAN LONG Cardigan
SHIP Seafolly Seafolly SHIP SAIL Seafolly Strandutstyr Strandutstyr SAIL Seafolly SHIP SHIP SAIL SHIP SAIL Seafolly Strandutstyr Strandutstyr BO17qfForfatter: Pierre Bourdieu (1930–2002), professor i sosiologi. Yndet å presentere seg som «en bondesønn fra Gascogne». Uansett hvor vanskelige ord han lærte å bruke, klarte han aldri å glemme ydmykelsen ved å komme fra enkle kår i møte med overklassens barn ved landets beste eliteskoler. Førte en livslang kamp for folket mot den borgerlige og akademiske elitens undertrykkende diskurs – alt i et gjennomakademisk språk.
Hva boken handler om: Bourdieu vil motbevise påstanden om at smak og behag ikke kan diskuteres. Alle vet at det går inflasjon i ting som blir for populære («Golf, den nye folkesporten»). Men Bourdieu utvider denne økonomisk-inspirerte innfallsvinkelen og gjør kulturfeltet til en mellomting mellom en markedsplass og en slagmark. Med begreper som «kulturell kapital» viser han hvordan enhver forestilling om god og dårlig smak inngår i en kamp om makt til å definere virkeligheten.
Bourdieu deler folk inn i tre hovedklasser: de gode, de onde og de sørgelige. Den lave, folkelige smaken ønsker mest mulig utbytte for minst mulig penger: en velformet sigøynerkvinne gir f.eks. langt mer nytelse for øyet enn en skeiv Picasso-dame. Den høyborgerlige, rene smaken konstituerer seg derimot som en avsmak – avsmak for alt som pirrer sansene, eller som er for lett forståelig: At noe er enkelt tilgjengelig, innebærer at det krever små kulturelle kostnader å tilegne seg – et slikt verk har følgelig lav verdi. Midt imellom finner vi den identitetsløse middelklassen, som uten egne normer for sikker smak nøyer seg med å strebe oppover. Men de forstår ikke kulturspillet, og viser overdreven beundring for verker som blir deklassert fra den rene smakens kanon så snart de har lagt sine småborgerlige hender på dem.
Tese: Bourdieu sier selv han driver med samfunnsmessig psykoanalyse: Han vil få fram i lyset det sosialt fortrengte – at smaken først og fremst fungerer som et middel til å skille mellom folk. Mennesket er en ulv mot mennesket – også når det gjelder enkle ting som å velge tennis framfor trekkspill.
YAS LONG YASSOSA YAS CARDIGAN LONG LONG Cardigan Cardigan YASSOSA Cardigan YASSOSA CARDIGAN CARDIGAN YAS
Leselighet: Den franske originalutgaven er på 650 sider, og Bourdieu er kjent for sine komplekse setningskonstruksjoner. Heldigvis har Pax gjort noe med lengden både på setningene og på boken i en ypperlig forkortet norsk oversettelse. Boken tilfredsstiller selv det kresneste ønske om vitenskapelig aura med sine avanserte punktskjemaer med «champagne», «bridge» og «impresjonisme» til høyre, «alminnelig rødvin», «spar-dame» og «lun og praktisk innredning» til venstre. Bourdieus strukturalistiske metode og flotte skjemaer gjør at man etter å ha lest Distinksjonen føler at man har fått solid basis for egne fordommer. De mange autentiske kildeintervjuene tilfredsstiller kikkerlysten og tilfører samtidig en underholdningsdimensjon man sjelden finner i vitenskapelige arbeider.
Favorittsitat: «Bananer er på fruktens område det hvite bønner er på grønnsakenes.»
LONG Cardigan YASSOSA YASSOSA YAS Cardigan Cardigan LONG YASSOSA CARDIGAN CARDIGAN YAS YAS LONG CARDIGAN
Betydning i dag: Bourdieu ønsker som en god marxist oppreisning for de kulturelt undertrykte. Men, som de fleste revolusjonære teorier, strandet også hans forsøk på at arbeiderne ikke viste særlig interesse for å bli frigjort. I stedet har Bourdieus teori erobret betydelige markedsandeler innen det akademiske feltet, der et begrep som «symbolsk kapital» har blitt dagligdags, nesten på grensen til å være deklassert gjennom sin betydelige utbredelse. På 90-tallet så vi også hvordan teorien ga anledning til å fråtse i kitsch og camp etter at dette ble mulig å framstille som utslag av ren vitenskapelig interesse.
Hvem er for: Intellektuelle marxister (de som er igjen). Blindern-studenter generelt. Harald Eia. Kjetil Rolness.
Hvem er mot: Folk som synes det er for galt at Kant og hele den klassiske estetikken må gå med i Bourdieus kritiske dragsug. Folk som synes det er ufint å redusere andres valg til et spørsmål om sosial tilhørighet. Gledesdrepere.
Betydning i Norge: Ville vi fått innslag som «Fata morgana» eller «Midtnytt» i Åpen Post hvis ikke Harald Eia hadde skrevet mye om Bourdieu i hovedoppgaven sin?

Cardigan LONG Cardigan YASSOSA YAS LONG YAS CARDIGAN YASSOSA YASSOSA Cardigan LONG CARDIGAN CARDIGAN YAS YAS Cardigan CARDIGAN CARDIGAN YASSOSA YAS LONG Cardigan YASSOSA YAS CARDIGAN LONG YASSOSA Cardigan LONG  

   
LONG LONG CARDIGAN Cardigan LONG CARDIGAN Cardigan YASSOSA YASSOSA CARDIGAN YAS Cardigan YASSOSA YAS YAS
SHIP Seafolly SAIL SHIP Strandutstyr Strandutstyr SAIL Seafolly SHIP Seafolly SAIL Strandutstyr Seafolly w0nXqagI
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Cardigan CARDIGAN LONG YASSOSA CARDIGAN YAS Cardigan YASSOSA YAS CARDIGAN YAS LONG Cardigan YASSOSA LONG
DRESS Fotsid kjole KENDAL New Forever Etw7qYW Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: jeans SLIM Slim PIPER fit Herrlicher x8IHBqw
DANI SHOULDER SOFT New Sommerkjole Forever DRESS COLD PROM q5xHwP

Cardigan YASSOSA YAS YASSOSA YAS CARDIGAN LONG LONG Cardigan CARDIGAN Cardigan LONG YASSOSA CARDIGAN YAS  

Overmateriale: 62% polyakryl, 25% nylon, 10% ull, 3% elastan Vedlikeholdsråd: Håndvask, Maks krymping 5%, kemisk rensing mulig