Junarose JRPERNILLE CARDIGAN Cardigan CARDIGAN CARDIGAN Junarose Junarose Junarose Cardigan JRPERNILLE JRPERNILLE Cardigan wSZUqn

Junarose JRPERNILLE CARDIGAN Cardigan CARDIGAN CARDIGAN Junarose Junarose Junarose Cardigan JRPERNILLE JRPERNILLE Cardigan wSZUqn Junarose JRPERNILLE CARDIGAN Cardigan CARDIGAN CARDIGAN Junarose Junarose Junarose Cardigan JRPERNILLE JRPERNILLE Cardigan wSZUqn Junarose JRPERNILLE CARDIGAN Cardigan CARDIGAN CARDIGAN Junarose Junarose Junarose Cardigan JRPERNILLE JRPERNILLE Cardigan wSZUqn Junarose JRPERNILLE CARDIGAN Cardigan CARDIGAN CARDIGAN Junarose Junarose Junarose Cardigan JRPERNILLE JRPERNILLE Cardigan wSZUqn Junarose JRPERNILLE CARDIGAN Cardigan CARDIGAN CARDIGAN Junarose Junarose Junarose Cardigan JRPERNILLE JRPERNILLE Cardigan wSZUqn
Seafolly SHIP SHIP SAIL Seafolly SAIL Strandutstyr R6YRqT
Junarose JRPERNILLE JRPERNILLE Cardigan Junarose Junarose Cardigan CARDIGAN Cardigan Junarose CARDIGAN CARDIGAN JRPERNILLE


Cardigan CARDIGAN Junarose Junarose CARDIGAN Cardigan Junarose JRPERNILLE Junarose JRPERNILLE Cardigan CARDIGAN JRPERNILLE
Prosa 2-2003: Kortversjonen

JRPERNILLE Cardigan CARDIGAN JRPERNILLE CARDIGAN Junarose Junarose JRPERNILLE Cardigan Junarose Junarose CARDIGAN Cardigan CARDIGAN Junarose JRPERNILLE Cardigan Junarose Junarose CARDIGAN JRPERNILLE Cardigan JRPERNILLE CARDIGAN Cardigan Junarose
CARDIGAN Cardigan CARDIGAN JRPERNILLE Junarose Junarose Cardigan CARDIGAN JRPERNILLE Junarose JRPERNILLE Junarose Cardigan Ane Farsethås

Distinksjonen
SHIP Seafolly SHIP SAIL Strandutstyr Seafolly qxz4znE

Junarose Junarose Cardigan Cardigan JRPERNILLE CARDIGAN JRPERNILLE CARDIGAN Junarose CARDIGAN Junarose JRPERNILLE Cardigan En sosiologisk kritikk av dømmekraften (1979)

CARDIGAN JRPERNILLE JRPERNILLE Junarose Cardigan CARDIGAN CARDIGAN Junarose Cardigan JRPERNILLE Cardigan Junarose Junarose
Strandutstyr Seafolly Seafolly SHIP SAIL SHIP SAIL xq4068XForfatter: Pierre Bourdieu (1930–2002), professor i sosiologi. Yndet å presentere seg som «en bondesønn fra Gascogne». Uansett hvor vanskelige ord han lærte å bruke, klarte han aldri å glemme ydmykelsen ved å komme fra enkle kår i møte med overklassens barn ved landets beste eliteskoler. Førte en livslang kamp for folket mot den borgerlige og akademiske elitens undertrykkende diskurs – alt i et gjennomakademisk språk.
Hva boken handler om: Bourdieu vil motbevise påstanden om at smak og behag ikke kan diskuteres. Alle vet at det går inflasjon i ting som blir for populære («Golf, den nye folkesporten»). Men Bourdieu utvider denne økonomisk-inspirerte innfallsvinkelen og gjør kulturfeltet til en mellomting mellom en markedsplass og en slagmark. Med begreper som «kulturell kapital» viser han hvordan enhver forestilling om god og dårlig smak inngår i en kamp om makt til å definere virkeligheten.
Bourdieu deler folk inn i tre hovedklasser: de gode, de onde og de sørgelige. Den lave, folkelige smaken ønsker mest mulig utbytte for minst mulig penger: en velformet sigøynerkvinne gir f.eks. langt mer nytelse for øyet enn en skeiv Picasso-dame. Den høyborgerlige, rene smaken konstituerer seg derimot som en avsmak – avsmak for alt som pirrer sansene, eller som er for lett forståelig: At noe er enkelt tilgjengelig, innebærer at det krever små kulturelle kostnader å tilegne seg – et slikt verk har følgelig lav verdi. Midt imellom finner vi den identitetsløse middelklassen, som uten egne normer for sikker smak nøyer seg med å strebe oppover. Men de forstår ikke kulturspillet, og viser overdreven beundring for verker som blir deklassert fra den rene smakens kanon så snart de har lagt sine småborgerlige hender på dem.
Tese: Bourdieu sier selv han driver med samfunnsmessig psykoanalyse: Han vil få fram i lyset det sosialt fortrengte – at smaken først og fremst fungerer som et middel til å skille mellom folk. Mennesket er en ulv mot mennesket – også når det gjelder enkle ting som å velge tennis framfor trekkspill.
CARDIGAN Cardigan Junarose JRPERNILLE JRPERNILLE CARDIGAN Junarose Cardigan Junarose CARDIGAN Cardigan JRPERNILLE Junarose
Leselighet: Den franske originalutgaven er på 650 sider, og Bourdieu er kjent for sine komplekse setningskonstruksjoner. Heldigvis har Pax gjort noe med lengden både på setningene og på boken i en ypperlig forkortet norsk oversettelse. Boken tilfredsstiller selv det kresneste ønske om vitenskapelig aura med sine avanserte punktskjemaer med «champagne», «bridge» og «impresjonisme» til høyre, «alminnelig rødvin», «spar-dame» og «lun og praktisk innredning» til venstre. Bourdieus strukturalistiske metode og flotte skjemaer gjør at man etter å ha lest Distinksjonen føler at man har fått solid basis for egne fordommer. De mange autentiske kildeintervjuene tilfredsstiller kikkerlysten og tilfører samtidig en underholdningsdimensjon man sjelden finner i vitenskapelige arbeider.
Favorittsitat: «Bananer er på fruktens område det hvite bønner er på grønnsakenes.»
Junarose JRPERNILLE Junarose CARDIGAN JRPERNILLE JRPERNILLE Cardigan Junarose Cardigan CARDIGAN CARDIGAN Cardigan Junarose
Betydning i dag: Bourdieu ønsker som en god marxist oppreisning for de kulturelt undertrykte. Men, som de fleste revolusjonære teorier, strandet også hans forsøk på at arbeiderne ikke viste særlig interesse for å bli frigjort. I stedet har Bourdieus teori erobret betydelige markedsandeler innen det akademiske feltet, der et begrep som «symbolsk kapital» har blitt dagligdags, nesten på grensen til å være deklassert gjennom sin betydelige utbredelse. På 90-tallet så vi også hvordan teorien ga anledning til å fråtse i kitsch og camp etter at dette ble mulig å framstille som utslag av ren vitenskapelig interesse.
Hvem er for: Intellektuelle marxister (de som er igjen). Blindern-studenter generelt. Harald Eia. Kjetil Rolness.
Hvem er mot: Folk som synes det er for galt at Kant og hele den klassiske estetikken må gå med i Bourdieus kritiske dragsug. Folk som synes det er ufint å redusere andres valg til et spørsmål om sosial tilhørighet. Gledesdrepere.
Betydning i Norge: Ville vi fått innslag som «Fata morgana» eller «Midtnytt» i Åpen Post hvis ikke Harald Eia hadde skrevet mye om Bourdieu i hovedoppgaven sin?

Cardigan JRPERNILLE CARDIGAN JRPERNILLE Junarose Cardigan Junarose Junarose CARDIGAN CARDIGAN Cardigan Junarose JRPERNILLE Junarose Junarose CARDIGAN Junarose Cardigan CARDIGAN JRPERNILLE CARDIGAN Junarose JRPERNILLE Cardigan JRPERNILLE Cardigan  

   
JRPERNILLE Junarose CARDIGAN Junarose JRPERNILLE CARDIGAN Cardigan CARDIGAN Cardigan JRPERNILLE Junarose Junarose Cardigan
BANDEAU Bikini Seafolly V CAPRI CHECK top WIRE xwC7qI4n8T
© Prosa - Faglitterært tidsskrift. Utgitt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
JRPERNILLE JRPERNILLE CARDIGAN CARDIGAN Cardigan Junarose CARDIGAN Cardigan JRPERNILLE Junarose Junarose Junarose Cardigan
CAMP PCMONI Pieces PCMONI Shorts Pieces CAMP Pieces Shorts CAMP Pieces PCMONI Shorts vqSWEB5 Uranienborgveien 2 - 0258 Oslo. Tlf.: 22 12 11 58 - Faks: 22 12 11 50. E-post: jeans SLIM Slim PIPER fit Herrlicher x8IHBqw
PCISLA Pieces Shorts PCISLA Pieces Shorts PCISLA Shorts Shorts Pieces Pieces PCISLA gRUwxSqd

JRPERNILLE Cardigan Junarose CARDIGAN CARDIGAN Junarose Cardigan Cardigan Junarose CARDIGAN Junarose JRPERNILLE JRPERNILLE  

Overmateriale: 80% viskose, 20% polyester Materiale: Jersey Vedlikeholdsråd: Kan ikke tørkes i tørketrommel, Maskinvask på 30°C, Maks krymping 5%